Analýza antidiskriminační legislativy se zaměřením na antidiskriminační opatření v pracovněprávní oblasti

Sorry, this entry is only available in CZ.

Právní analýza se věnuje antidiskriminačnímu zákonu a jeho možné úpravě. Tento zákon se vztahuje k diskriminaci na základě rasy, etnicity, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení či náboženství. V oblasti volného pohybu pracovníků by měl zakázat také diskriminaci z důvodu státní příslušnosti. Důležité je i rozšíření procesní ochrany v tomto smyslu, v občanském soudním řádu by měl být u oprávnění zastupovat účastníky řízení v diskriminačních sporech doplněn důvod diskriminace „státní příslušnost“.

 

Program Dejme (že)nám šanci, spravovaný Nadací OSF, byl ukončen v roce 2017. Web není nadále aktualizován.
This is default text for notification bar