Analýza slučování rodin migrantů ze třetích zemí a práva rodinných příslušníků občanů EU na volný pohyb a pobyt

Project: Equal opportunities of migrant women

Organization: Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

Sorry, this entry is only available in Czech.

Sloučení rodiny je jedním z nejčastějších způsobů legální migrace cizinců. Cílem analýzy je poskytnout náhled do právního aspektu společného soužití občanů třetích zemí se zaměřením na systémové problémy a případové studie. Klientka O. S. odešla z Ukrajiny do České republiky, jelikož byla psychicky i fyzicky týrána bývalým manželem, a pobývala zde částečně i bez pobytového oprávnění. V České republice se poznala se svým nynějším manželem, její žádost o povolení přechodného pobytu byla však zprvu zamítnuta právě z důvodu neoprávněného pobytu na území České republiky, až po čtyřech letech úsilí jí byl přechodný pobyt udělen. Příkladem dobré praxe je Norsko a jeho Kompetenční centrum pro cizince, které poskytuje praktické informace a služby imigrantům a pomáhá jim rychle se integrovat do norské společnosti. V České republice je bohužel celkem běžnou praxí, že rozhodnutí o pobytu cizinců je vydáno mnohem později, než stanovuje zákon.

 

Program Dejme (že)nám šanci, spravovaný Nadací OSF, byl ukončen v roce 2017. Web není nadále aktualizován.
This is default text for notification bar