Ženy na vedlejší koleji (?) – Gender, migrace a stárnutí

Project: Women at the Sidelines (?)

Organization: Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

Sorry, this entry is only available in Czech.

Kvalitativní výzkum sledující specifické zkušenosti migrantek pokrýval dlouhý časový úsek života v migraci. Příběhy žen ukazují, že odchod nekončí nikdy a nikdy nekončí ani příchod do cílové země. I když se migrantky stanou českými občankami, je s nimi stále zacházeno jako s cizinkami. Analýza poskytuje obraz mimořádně silných osobností, které se musely o své děti starat samy. Většina z nich odešla ze země původu kvůli válce. Ženy se snažily zabezpečit život rodiny tak, aby děti nepocítily materiální nedostatek.

 

Program Dejme (že)nám šanci, spravovaný Nadací OSF, byl ukončen v roce 2017. Web není nadále aktualizován.
This is default text for notification bar