Metodika hodnocení situace dítěte a práce s celou rodinou ohroženou domácím násilím

Project: Three Pillars of Safety

Organization: ACORUS, z.ú.

Sorry, this entry is only available in Czech.

Násilí v rodině má samozřejmě velký vliv také na děti, které jsou mnohdy jeho svědky nebo dokonce oběťmi. Vyrůstá-li dítě v prostředí, které pro něj není bezpečné, vyhodnocuje jinak podněty a má sklon rychleji reagovat na věci, které považuje za hrozbu. Děti s takto nepříznivými zkušenostmi mají v dospělosti prokazatelně více zdravotních problémů, častěji propadají alkoholu, drogám, depresím či partnerskému násilí. Očekávaná délka života u lidí, kteří mají takové zkušenosti z dětství, je o šest let kratší než u lidí, kteří prožívali dětství v bezpečném prostředí.

Program Dejme (že)nám šanci, spravovaný Nadací OSF, byl ukončen v roce 2017. Web není nadále aktualizován.
This is default text for notification bar