(Ne)diskriminace žen při žádosti o zaměstnání v důsledku mateřství: Experiment

Project: Lifetime Economic Impacts of Maternity

Organization: Gender Studies, o.p.s.

Sorry, this entry is only available in Czech.

Studie zaznamenává výzkum možné diskriminace uchazeček o zaměstnání, a to v podobě nižší pravděpodobnosti pozvání na pohovor v životním období, kdy se očekává jejich možný odchod na mateřskou dovolenou, a v době, kdy se rodičovství může považovat za omezující při práci. V rámci experimentu bylo osloveno 599 českých společností. Překvapivě výsledky ukázaly, že diskriminace téměř není přítomna, naopak u kvalifikovanějších pozic jsou ženy kolem 41 let výrazně preferovány nad muži v tomto věku. Výsledky experimentu sice ukázaly, že v České republice neexistují rozdíly v ochotě zaměstnávat ženy a muže, tyto rozdíly však mohou vznikat v reakci na státní rodinnou politiku i kvůli rozdílným preferencím mužů a žen.

 

Program Dejme (že)nám šanci, spravovaný Nadací OSF, byl ukončen v roce 2017. Web není nadále aktualizován.
This is default text for notification bar