PÉČE A(NEB)O PRÁCE: koncepce a realizace sociální a rodinné politiky v ČR se zaměřením na péči o seniory i o děti

Sorry, this entry is only available in Czech.

Strategický dokument (policy paper) shrnuje postavení lidí pečujících, a to jak o děti, tak o další osoby blízké. Představuje hlavní problémy pečujících v zaměstnání a na trhu práce. Příkladem je vliv péče na kvalitu života a ekonomické podmínky nejen při jejím průběhu, ale i po ukončení, zvláště vliv na výši starobního důchodu. Publikace obsahuje i zhodnocení současného dávkového systému pro pečující a pro příjemce péče. V neposlední řadě text zdůrazňuje genderové aspekty postavení pečujících osob. Především však autorka upozorňuje na oblasti, kde je nezbytné provést zásadní změny, a představuje možná řešení.

Program Dejme (že)nám šanci, spravovaný Nadací OSF, byl ukončen v roce 2017. Web není nadále aktualizován.
This is default text for notification bar