Rozdíly ve výši výdělků ve vztahu k mateřství a dítěti v rodině

Project: Lifetime Economic Impacts of Maternity

Organization: Gender Studies, o.p.s.

Sorry, this entry is only available in Czech.

Gender pay gap neboli nerovné odměňování na základě pohlaví je velké téma dnešní doby. V současnosti se průměrná měsíční mzda žen pohybuje přibližně na úrovni 78 % průměrné mzdy mužů a střední mzda na úrovni 85 % mediánu mezd mužů. Genderový rozdíl ve mzdách je ovlivněn mateřstvím a rodičovstvím, největší je v době, když dítě potřebuje nejvíce péče a nedokáže se ještě samo o sebe postarat. Čím jsou děti starší, tím se rozdíl snižuje, ale nikdy se zcela nesrovná. Ženy představují významný zdroj kvalifikované pracovní síly, jsou pro český trh práce a z pohledu ekonomického přínosu, například tvorby HDP, strategicky důležité. Dlouhá doba, kterou ženy tráví mimo trh práce v souvislosti s narozením dítěte a povinnostmi spojenými s péčí o malé děti, má tedy vliv na blahobyt a ekonomickou výkonnost České republiky.

 

Program Dejme (že)nám šanci, spravovaný Nadací OSF, byl ukončen v roce 2017. Web není nadále aktualizován.
This is default text for notification bar