Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti

Project: Defending women’s rights in the Czech Republic

Organization: Česká ženská lobby, o.s.

Sorry, this entry is only available in CZ.

Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015 vychází v době, kdy si připomínáme dvacetileté výročí podepsání Pekingské akční platformy OSN. Ta stanovila dvanáct kritických oblastí, v nichž jsou ženy celosvětově znevýhodněny oproti mužům. Řada z nich se týká i české společnosti. Za nerovným postavením žen a mužů stojí hluboké stereotypy, které nejsou jen v myslích jednotlivých lidí, nýbrž jsou vtěleny do sociálních institucí, na nichž stojí naše společnost. Současný stav je v porovnání se situací před dvaceti lety výrazně lepší. Uskutečnilo se mnoho projektů a byla zavedena politická opatření posilující rovnost žen a mužů. Mnoho změn proběhlo právě v uplynulých sedmi letech, které hodnotí tato stínová zpráva.

 

Program Dejme (že)nám šanci, spravovaný Nadací OSF, byl ukončen v roce 2017. Web není nadále aktualizován.
This is default text for notification bar