Veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí: analýza výnosů a nákladů

Project: Lifetime Economic Impacts of Maternity

Organization: Gender Studies, o.p.s.

Sorry, this entry is only available in CZ.

Na základě celostátních údajů se zdá, že dlouhodobý nedostatek míst ve veřejných předškolních zařízeních se v posledních letech díky demografickému poklesu snižuje a školek bude do budoucna dostatek. Analýza finančních nákladů a výnosů ukazuje, že nedostatek míst ve školkách v poslední dekádě znamenal pro veřejné rozpočty nezanedbatelnou čistou ztrátu. Veřejná podpora školek není pro rozpočty ztrátová ani za velmi konzervativních předpokladů. Čisté výnosy jsou ještě vyšší, pokud se zohlední i nepřímé a dlouhodobé dopady.

 

Program Dejme (že)nám šanci, spravovaný Nadací OSF, byl ukončen v roce 2017. Web není nadále aktualizován.
This is default text for notification bar