Výzkum zaměřený na podoby násilí, které zažívají ženy v souvislosti s bezdomovectvím.

Project: Homelike: together against violence

Organization: Jako doma – Homelike

Sorry, this entry is only available in Czech.

V rámci projektu vznikl kvalitativní výzkum zaměřený na podoby násilí, které zažívají ženy v souvislosti s bezdomovectvím. Závěrečná zpráva ukazuje, že ženy se ztrátou bydlení dostávají do nejisté a nebezpečné situace, s níž je násilí na ženách výrazně spojeno. Násilí na ženách v sociální tísni přichází jak ze strany partnera či jiných blízkých lidí, tak od představitelů institucí (bezpečnostních agentur, policie, zdravotnického personálu, úřadů), ale i od veřejnosti. Některé ženy, které odešly z domova kvůli násilnému partnerovi, se tak paradoxně vystavily ještě většímu násilí a od více aktérů. Případy násilí na ženách navíc v bezdomovectví zůstávají skryty, protože je přehluší jiné, aktuálnější existenční problémy jako nocleh a jídlo. Cílem výzkumu, který je unikátní svou participativní metodologií (do sběru a analýzy dat byly zapojeny samy účastnice výzkumu, tedy ženy se zkušeností násilí a bezdomovectví), je ukázat tyto ženy jako aktivní hybatelky vlastního života.

ěřený na podoby násilí, které zažívají ženy v souvislosti s bezdomovectvím. Závěrečná zpráva představuje, že ženy se ztrátou bydlení dostávají do nejisté a nebezpečné situace, s níž je násilí na ženách výrazně spojeno. Násilí na ženách v sociální tísni přichází jak ze strany partnera či jiných blízkých lidí, ale také od institucí (bezpečnostních agentur, policie, zdravotnického personálu, úřadů), ale i veřejnosti. Některé ženy, které odešly z domova kvůli násilnému partnerovi, se tak paradoxně vystavily ještě většímu násilí a od více aktérů. Případy násilí na ženách navíc v bezdomovectví zůstávají skryty, protože je přehluší jiné, aktuálnější existenční problémy jako nocleh a jídlo. Cílem výzkumu, který je unikátní svou participativní metodologií, kdy do sběru a analýzy dat zapojil samotné účastnice výzkumu – ženy se zkušeností násilí a bezdomovectví –, je ukázat tyto ženy jako aktivní hybatelky vlastního života.

Program Dejme (že)nám šanci, spravovaný Nadací OSF, byl ukončen v roce 2017. Web není nadále aktualizován.
This is default text for notification bar