Persefona nastolí téma problematiky domácího a sexuálního násilí ve vztazích

Project: Escape from the Maze of Violence

Organization: Persefona z. s.

Sorry, this entry is only available in Czech.

Spolek Persefona pomáhá obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění v Jihomoravském kraji prostřednictvím osobního, telefonického a e-mailového poradenství. Cíle projektu nebyly směřovány pouze na oběti domácího násilí, ale také na osoby, které se chtějí naučit zvládat své agresivní chování. Díky projektu byl realizován celostátní sociologický výzkum zaměřený na postoje společnosti k domácímu a sexuálnímu násilí a na překážky, které obětem brání vyhledat pomoc.

Program Dejme (že)nám šanci, spravovaný Nadací OSF, byl ukončen v roce 2017. Web není nadále aktualizován.
This is default text for notification bar