Sociální práce a násilí na ženách

Project: Improvement of praxis in preventon, identification and elimination of domestic violence by professional specialisation

Organization: Asociace pracovníků intervenčních center ČR, o.s.

Sorry, this entry is only available in Czech.

Domácí násilí ve společnosti nemá legitimitu. Veřejnost domácí násilí dokáže definovat, ale v konkrétních situacích už ho rozpoznat neumí, což dokazuje i výzkumné šetření – 80,9 % respondentů si myslí, že pro příbuzné, sousedy i přátele je těžké rozpoznat domácí násilí od běžných hádek. Lidé často váhají, zda se o domácí násilí jedná, nebo nikoliv, což má paralyzující účinek na jejich jednání a identifikaci konkrétního problému. Z hlediska postojů k domácímu násilí je veřejnost ovlivněna řadou stereotypů. Například poměrně rozšířeným názorem je, že oběť se na domácím násilí spolupodílí. Dokonce víc než 40 % dotázaných si myslí, že ženy si samy vybírají partnery, kteří je týrají.

 

Program Dejme (že)nám šanci, spravovaný Nadací OSF, byl ukončen v roce 2017. Web není nadále aktualizován.
This is default text for notification bar