Vzděláváním a aktivním občanstvím k lepší Evropě!

Sorry, this entry is only available in Czech.

Ohlédnutí za Fórem základních práv 2016, které si pod heslem Právo, respekt a realita jako evropské hodnoty snažilo nabídnout východisko pro řešení současných problémů a přispět k ochraně a prosazování lidských a základních práv v celé Evropě i mimo ni.

Vídeň, ve které sídlí hned několik mezinárodních organizací a která je nejlépe hodnoceným městem v žebříčku světových měst, pokud jde o kvalitu života, hostila ve dnech 20.- 23. června 2016 Fórum základních práv (Fundamental Rights Forum). A já jsem měla tu čest ocitnout se po boku političek a politiků, předních expertek a expertů národních vlád, evropských institucí, jiných mezinárodních a nevládních organizací, akademické sféry či komerčního sektoru.

Uvítání v rakouské metropoli bylo velkolepé. Rakouský prezident Heinz Fischer nás přivítal na radnici města Vídně. Sekundoval mu nizozemský politik Frans Timmermans, který je od listopadu r. 2014 prvním místopředsedou Evropské komise a zároveň komisařem pro lepší regulaci, institucionální vztahy, vládu práva a chartu základních práv. Při jeho proslovu o tématech, která aktuálně tíží náš evropský kontinent, jsem určitě nebyla jediná v sále, kdo si říkal, že někteří národní politici se mají od těch evropských hodně co učit. Perfektní angličtina a reflexe situace v Evropě havlovského typu. A nebyli bychom ve Vídni, aby se nám na radnici nedostalo hudebního kulturního programu s geniálním Amadeem.

Třídenní odborný program byl nabitý. Samostatná vystoupení a panelové debaty se střídaly jako na běžícím pásu s pracovními skupinami. Pojítkem byla tři hlavní diskusní témata stanovená Agenturou EU pro základní práva, která fórum organizovala, a to inkluze, ochrana uprchlíků a digitální věk.

Opakovaně zaznívala slova o krizi současné evropské společnosti a jejích hodnot a kritika neschopnosti Evropské unie řešit uprchlickou krizi. Hovořilo se mj. o tom, jak mnohé iniciativy institucí Evropské unie směřující k řešení palčivých problémů naší společnosti narážejí na střet s národními zájmy a rozmělňují se v bezzubá opatření. Je zjevné, že národní státy se přežily a nejsou schopny adekvátně reagovat na výzvy globalizující se společnosti. Co s tím?

Poměrně častou odpovědí na současné společenské výzvy byla potřeba vzdělávání či osvěty. Občané a občanky si nejsou dostatečně vědomi svých práv, musí být vedeni a vychováváni k aktivnímu občanství. Vzdělávání se zdálo být v prostorách konference alfou a omegou všeho. Toto přesvědčení však zjevně nesdílí v mnohých členských státech Evropské unie, kde školství a vzdělávání zůstávají na okraji zájmu politických elit. Tak tomu je ostatně také v České republice.

Jelikož kultura a umění reflektují a reagují na stav společnosti, byla do doprovodného programu zařazena rakouská premiéra dokumentárního snímku Gianfranca Rosiho s názvem „Fuocoammare“. Tento poetický dokument o životě na ostrově Lampedusa, kam přijíždějí na lodích přes Středozemní moře stovky uprchlíků z Libye, ohromil odbornou porotu letošního Berlinale v čele s Meryl Streep a z festivalu si odvezl hlavní ocenění. Vidět zoufalství, bezmoc, utrpení a smrt na plátně kina bylo nepochybně mým nejsilnějším zážitkem během Fóra pro základní práva. Opět jsem se styděla za ostudné postoje některých našich čelných politických představitelů a také nekorektní a manipulativní informování některých českých médií v souvislosti s uprchlickou krizí.

Jelikož se již několik let profesně zabývám genderovou rovností, nemohu si odpustit malou poznámku nakonec. O nějakém relativně vyrovnaném zastoupení žen a mužů mezi vystupujícími bylo možné hovořit až v poslední den akce, v předchozích dnech řečnický pult ovládali muži. A v pracovní skupině, která se zaměřovala na roli vzdělávání v otázkách inkluze, opět organizátoři nepřekvapili a nechali vystupovat samé ženy. Pravděpodobně se také domnívají, že vzdělávání je tradiční doménou žen. Takže doporučení pro r. 2019, kdy se bude konat další Fórum základních práv: Zohledňujte, prosím, více genderový aspekt při výběru vystupujících na svých akcích a nepodléhejte genderovým stereotypům! Jinak však patří organizátorům velký dík za uspořádání této prospěšné a inspirativní akce! Získala jsem několik velmi přínosných kontaktů a prožila radost z možnosti být zase obklopena inspirativními lidmi, kteří přemýšlejí o světě a mají hluboké znalosti ve svém oboru.

Program Dejme (že)nám šanci, spravovaný Nadací OSF, byl ukončen v roce 2017. Web není nadále aktualizován.
This is default text for notification bar