Aktuality

Otvíráme seminář pro příjemce i žadatele o grant

V Praze se 19. srpna uskuteční seminář pro příjemce a žadatele o grant z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů. Na seminářích budeme odpovídat na dotazy, představíme cíle programu a poradíme, jak vyplnit žádost, nebo monitorovací zprávy. Registrujte se prosím. PRAHA – seminář pro příjemce grantu z 1....

Od července běží první projekty

Prvních devět příjemců grantu z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů podepsalo smlouvy a zahájilo od 1. července své projekty. „V červenci se rozběhlo šest projektů zaměřených na rovné příležitosti a tři na snižování domácího násilí,“ upřesnila manažerka programu Barbora Hořavová. Většina z celkem 29 projektů vybraných v...

V prvním kole uspělo 29 projektů

V prvním kole grantových výzev programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů podpoří Nadace Open Society Fund Praha celkem 29 projektů. Z toho 15 projektů je zaměřených na rovné příležitosti a 14 projektů na snižování domácího násilí. Celkem na ně bude rozděleno 104 milionů korun. Kompletní výsledky hodnocení všech...

Výsledky 1. grantového kola vyhlásíme během 14 dnů

V první polovině června vyhlásíme výsledky prvního grantového kola programu Dejme (že)nám šanci. Seznam všech podpořených i zamítnutých projektů, stejně jako těch na rezervním seznamu, najdete během 14 dní na tomto webu. Koordinátorky programu budou poté e-mailem kontaktovat s podrobnějšími informacemi všechny žadatele, ať už úspěšné, nebo neúspěšné.

Výsledky formální kontroly žádostí v prvním grantovém kole

Dokončili jsme kontrolu formálních náležitostí a oprávněnosti žadatele u všech žádostí, které byly podány v prvním kole grantových výzev programu Dejme (že)nám šanci. Do uzávěrky, která proběhla v pátek 14. března 2014, jsme obdrželi 178 žádostí o grant. Z toho 129 projektů cílí na oblast rovných příležitostí a dalších 49...

Zpracovali jsme pro vás přehledný souhrn, co a jak přiložit k žádosti o grant

Abychom vám usnadnili finalizaci žádosti o grant před páteční uzávěrkou, připravili jsme přehledný souhrn, co je nutné k žádosti doložit a v jaké formě. Doporučujeme nenechávat odeslání žádosti v Grantysu na poslední chvíli, systém může být přetížen, i když se tomu snažíme předejít. Zároveň upozorňujeme, že příjem e-mailových dotazů byl...

Sledujte záznam ze semináře pro žadatele

Seminář pro žadatele z pražské kavárny Era svět z 12. února 2014 můžete sledovat v záznamu. Omlouváme se současně všem, kteří se kvůli omezené kapacitě sálu na seminář nedostali. https://www.youtube.com/watch?v=oja6vNz3XVo

Otvíráme nové semináře pro žadatele o grant

V Praze, Olomouci a Hradci Králové se během února uskuteční semináře pro žadatele o grant z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů. Na semináři budeme odpovídat na dotazy, představíme cíle programu a poradíme, jak vyplnit žádost. Kapacita je omezena, registrujte se prosím. PRAHA - kapacita je již naplněna...

Vyjádření k rozdělení peněz v programu Dejme (že)nám šanci

Vzhledem k častým dotazům na rozdělení finančních prostředků v právě otevřených grantových výzvách programu Dejme (že)nám šanci přikládáme vyjádření Nadace Open Society Fund Praha. Rozdělení financí mezi malé a velké granty a jednotlivé programové výsledky je dáno pravidly Norských fondů a Nadace Open Society Fund Praha je jimi jako zprostředkovatel...

Přijímáme žádosti o peníze z Norských fondů

Dnešním dnem otevíráme první grantové výzvy v programu Dejme (že)nám šanci financovaném z Norských fondů. Nadace Open Society Fund Praha v nich rozdělí celkem 126 milionů korun na velké a malé granty zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů a prevenci domácího násilí. Další 2 miliony jsou určeny na bilaterální...