Podpořené projekty

Název Organizace Téma Částka Region
Muži proti násilí na ženách a dětech Liga otevřených mužů Domácí násilí 1 353 445 Kč

Praha

Násilí věc (ne)veřejná SPONDEA, o.p.s. Domácí násilí 7 191 516

Jihomoravský

Nebudu obětí! Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. Domácí násilí 658 648 Kč

Praha

Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce Transparency International – Česká republika, o.p.s. Rovné příležitosti 591 829 Kč

Praha

Norské cesty z labyrintu násilí Persefona z. s. Domácí násilí 130 269 Kč

Česká republika

Optimalizace mezioborové spolupráce v oblasti ochrany obchodovaných osob a prevence La Strada Česká republika, o.p.s. Domácí násilí 717 528 Kč

Česká republika

Pidilidi v zemi OZ Nadace Partnerství Rovné příležitosti 429 121 Kč

Česká republika

Podpora seniorů ohrožených a postižených násilím a týráním ŽIVOT 90 Domácí násilí 965 931 Kč

Praha

Posílení spolupráce s Norskem a konference „Skleněný strop“ Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem Rovné příležitosti 87 197 Kč

Česká republika

Pozor na rozdíly v odměňování žen a mužů! Genderové informační centrum NORA, o.p.s. Rovné příležitosti 1 485 593 Kč

Jihomoravský