Podpořené projekty

Název Organizace Téma Částka Region
Ženy za pultem. Proměny práce a pracovních podmínek domácích a zahraničních pracovnic v obchodu Multikulturní centrum Praha, z.s. Rovné příležitosti 803 988 Kč

Česká republika

ANNA Univerzita Palackého v Olomouci Domácí násilí 314 087 Kč

Olomoucký

JILEHA SLOVO 21, z.s. Rovné příležitosti 834 741 Kč

Praha