Podpořené projekty

Název Organizace Téma Částka Region
VRBA Vimperk – Krizové a poradenské centrum pro ohrožené domácím násilím Oblastní spolek ČČK Prachatice Domácí násilí 999 855 Kč

Česká republika

Z labyrintu násilí Persefona z. s. Domácí násilí 6 197 081 Kč

Jihomoravský

Za inspirací pro práci s mládeží: otevřít obzory genderově netradičních oborů Gender Studies, o.p.s. Rovné příležitosti 116 500 Kč

Česká republika

Zkušenosti s nerovným odměňováním žen a mužů v Norsku Genderové informační centrum NORA, o.p.s. Rovné příležitosti 77 000 Kč

Česká republika

Zkvalitnění psychologických a právních služeb pro aktéry domácího násilí prostřednictvím bilaterální spolupráce SPONDEA, o.p.s. Domácí násilí 63 458,63 Kč

Česká republika

Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace Asociace pracovníků intervenčních center ČR, o.s. Domácí násilí 6 289 418 Kč

Ústecký

Zlepšování antidiskriminační a sociální legislativy ve prospěch znevýhodněných žen Alternativa 50+, o.p.s. Rovné příležitosti 1 243 630 Kč

Praha

Ženy a muži v rovnováze Fórum 50 %, o.p.s. Rovné příležitosti 8 773 549 Kč

Praha

Ženy bez domova se vzdělávají v oblasti násilí na ženách Jako doma – Homelike Domácí násilí 129 095 Kč

Česká republika

Ženy na vedlejší koleji (?) Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. Rovné příležitosti 6 838 862,7 Kč

Praha